Vis met Toren

Vis met Toren

Vis met Toren

Vis Met Toren is een beeldje uit de serie museumbeeldjes gemaakt naar schilderijen van Jeroen Bosch (ca.1450-1516). In het linkerpaneel van het schilderij De Temptatie van de Heilige Antonius bevindt zich dit fantasie wezen, een vis met een toren op zijn rug. Deze merkwaardige vis op het droge met architecturale kenmerken, die bereid is een soortgenoot naar binnen te werken. Het is een duivelse verschijning in zijn rode, bepantserde tweede lijf, waarop een verdedigingstoren prijkt. Hij bevindt zich vlak voor het bordeel, een van de verleidingen die Antonius met glans doorstond.

Het schilderij uit 1501 of later bevind zich momenteel in het  Museu Nacional de Arte Antiga te Lissabon. Het stelt één van de eerste christelijke kluizenaars voor, Antonius van Egypte, ook Antonius Abt genoemd, die zich terugtrok in de Egyptische woestijn en daar volgens een legende werd bestookt door demonen. Rechtsboven is te zien hoe hij onverschrokken in gebed blijft, terwijl hij door een aantal demonen door de lucht wordt geslingerd. Op de voorgrond krijgt de heilige nachtelijk bezoek van een groot aantal demonen die de meest uiteenlopende gedaanten hebben aangenomen. Antonius is hier in bidhouding afgebeeld en richt zich op een klein kruisbeeld in een donkere nis van een vervallen bouwwerk.

In de dagen van Jeroen Bosch oogstte de Heilige Antonius veel bewondering. Hij weerstond duivelse verleidingen. Dit in schril contrast tot de gewone sterveling, zoals dit drieluik in prachtige kleuren toont. De gesloten luiken laten de gevangenneming en de kruisiging van Jezus zien.

Bij Museumshop Marandrew kun je een hele collectie van beeldjes van Jeroen Bosch en andere beroemde kunstenaars uit de wereldmusea vinden. Onze collectie breidt zich steeds verder uit. De beeldjes vormen samen een fraaie collectie die het mooist uitkomt in een vitrine. Zo heb je op een mooie manier grappige objecten uit de kunst van de wereldmusea in huis.

 

Fish With Tower is a figurine from the series museum figurines made after paintings by Hieronymus Bosch (ca.1450-1516). In the left panel of the painting The Temptation of Saint Anthony is this fantasy creature, a fish with a tower on its back. This peculiar fish with architectural features, seems to be t the point to eat another fish. It’s a devilish appearance in his red, armored second body, on which a defense tower appeares. He stands in front of the brothel, one of the temptations that Antonius resisted succesfully.

The painting from 1501 or later, is currently in the National Museum of Ancient Art in Lisbon. It represents one of the first Christian hermits for, Anthony of Egypt, also named Anthony Abbot, who retired in the Egyptian desert and that according to legend was bombarded by demons. Top right shows how he remains fearless in prayer while being hurled through the air by some demons. In the foreground, the sacred Anthony receives nocturnal visits of a large number of demons that have adopted the most diverse forms. Antony is shown here in prayer and focuses on a small crucifix in a dark recess of a dilapidated building.

In the days of Hieronymus Bosch Saint Anthony garnered much admiration. He resisted diabolical temptations. This shows in stark contrast to the ordinary mortals, as this triptych in beautiful colors. The closed panels show the arrest and crucifixion of Jesus.

At Museumshop Marandrew you van find a broad collection of figurines of Hieronymus Bosch and other famous artists of the world museums. Our collection is always expanding. The sculptures form a beautiful collection that is best shown when it is spotlighted in a showcase. So you have a pretty way, funny objects from the art museums of the world in your home.