Houtskooltekeningen omvatten portretten en modelstudies van Andrew Zeegers.

Het enkele resultaat weergeven