Boommens

BOOMMENS

In een van de beroemdste hybridische creaturen van Bosch wordt door velen een zelfportret gezien. De holte in het eivormig lichaam biedt ruimte aan een kroeg. Het geheel raakt op drift door de twee bootjes waarin zich de boomvormige poten bevinden. De doedelzak op het hoofddeksel verwijst naar de bandeloosheid waartoe de muziek en de dans zouden kunnen leiden.

Boommens is een voorstelling die voortkomt uit het rechterpaneel van het drieluik ‘De Tuin der Lusten’ gemaakt tussen de jaren 1503–1515. Het schilderij hangt nu in het museum Prado te Madrid. Een uitgebreidde uitleg over de verschillende beeldelementen en voorstellingen binnen het schilderij is te zien op de website van de NTR en wordt op fraaie wijze verteld door Midas Dekkers.
https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/

De schilderijen van Jeroen Bosch laten vaak apocalytische taferelen zien, landschappen met diverse monsterlijke verschijningen, symbolische voorstellingen van onze eigen monsterlijkheid.